سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر مجدآبادی فراهانی – کارشناس ارشد سازه- سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
حمید صباغ ملاحسینی – کارشناس ارشد شیمی- سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

چکیده:

ضد آب کردن مصالح ساختم انی در طول هزاره اخیر همیشه مشکلی فراگیر بوده است و بعلت نا آشنایی با سطح نانویی مصالح ساختمانی این مشکل کاملاً مورد بررسی قرار نگرفته است . پیشرفتهای اخیر در علم و فن آوری، عملاً امکان استفاده از آخرین فن آوری های نانو در تولید محصولات ارگانو سیلیکان و ساز گار با محیط زیست برای ضدآب کردن انواع مختلف مصالح ساختمانی را فراهم ساخته است . با عنایت به اهمیت زیبایی و با توجه به افزایش هزینه نیروی انسانی و هزینه بسیار زیاد تعمیر و نگهداری سازه ها، ضد آب سازی را راهی برای حفظ و نگهداری ظاهر سازه های نوساز در قرار داد ه است . برای آب بندی عرشه های بتنی عمدتاً در کشور ما همچنان از روشهای سنتی با کیفیت، دوام و عملکرد بسیار نامناسب استفاده می شود که تنها توجیه اقتصادی اولیه داشته و بعلت ناکارآمد بودن در زمان بسیار کوتاه کارایی خود را از دست داده و در طول عمر مفید سازه به کر ات نیاز به ترمیم با هزینه بسیار بالا دارد . و با در نظر گرفتن این هزینه ها استفاده از تکنولوژی های جدید حتی با چند برابر هزینه اولیه توجیه اقتصادی پیدا می کند. سوالات تحقیق: در این تحقیق، به دنبال بررسی انواع روشهای معمول آ ببندی عرشه بتنی پل ها، مزایا و معایب استفاده از نانو تکنولوژی برای آب بندی عرشه بتنی پل ها مورد بررسی خاص قرار گرفت. روش تحقیق: اغلب مطالب این تحقیق که بعنوان مزایا و معایب رو ش های مختلف آ ب بندی عرشه بتنی پ ل ها معرفی گردیده طبق مشاهدات انجام گرفته طی سا لهای گذشته در پروژ ههای مختلف جمع آوری و ارائه شده است. نتیجه گیری: در مقاله حاضر ضمن معرفی انواع مختلف روشهای آب بندی عرش ه های بتنی پلهای شهری مواد آب بندی نانو معرفی و مزایا و نقاط ابهام استفاده از آنها مورد بررسی قرار م یگیرد.