سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان اکبرپور – دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ
محمدرضا پسرکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چندسازه چوبی
علی قاسمیان – دانشیارتکنولوژی خمیروکاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا شاکری – دانشیار شیمی دانشگاه گلستان

چکیده:

چوب بهعنوان یکی از مهمترین منابع عمده فراورده های سلولزی بوده و از سلولز موجود درآن می توان پس از خالص سازی با فرایندهایمشخصی درکاربردهای مختلفی استفاده کرد سلولز پلیمر زیستی است که بطور فراوان درطبیعت یافت شده و می تواند از گیاهان مختلف چوبی و غیرچوبی و یا از موجودات زنده هم بدست آید سلولز ماده ای شفاف ارزان سازگار با محیط و همچنین زیست تخریب پذیر است این ماده همچنین مقاومت ویژه و مدولهای مقاومتی زیاد خاصیت عایقی قابل توجه و رسانایی حرارتی کمی دارد کامپوزیت های پلیمر چوب یا سلولز به دلیل قطبی و آب دوست بودن سلولز و آب گریزی پلی اولفین ها همیشه با مشکل بین سطحی مواجه بوده اند پلی اورتان ها از خانواده پلیمرها بوده و دربسیاری از کاربردهای مختلف مانندزیست شناسی اندود کننده ها چسبها و کامپوزیت ها به کارگرفته می شود زمانی که پلی اورتان به عنوان یک ماتریکس به کارمی رود اعتقاد براین استکه هیچ مشکل چسبندگی رخ نخواهد داد و پراکنش خیلی بهتری خواهد داشت درچندسال اخیر استفاده از نانومواد سلولزی مثل سلولز میکروفیبریله شده و نانوسلولز کریستالی توجه بسیاری را برای تقویت پلیمرهای متفاوت بخ ود جلب نموده است.