سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ا طارمیان –
ه غلامیان –

چکیده:

دراینتحقیق کاربرد نانوفیلم ها در صنایع چوب و مبلمان مورد ارزیابی قرارگرفت با توجه به کاربرد وسیع چوب در صنعت مبملان و همچنین احتمال کاهش مقاومت و تخریب ظاهری سطوح چوب می توان با ایجاد پوششهایی نظیر نانوفیلم ها و شناخت کاربرد هر نانوفیلم مقاومت چوب را در برابر نورخورشید اشعه ماورا بنفش باد و باران افزایش داد نانوذرات دارای ویژگی های خاصی می باشند زیرا به جهت کاهش ابعاد زاویه تماس آنها افزایش یافته و می توانند سطوح مناسب تری برروی بستر جوبی ایجاد نمایند بیشترین اسیب فراورده های چوبی مصرفی در مبلمان شهری زمانی رخ میدهد که رطوبت باعث تغییر ابجاد چوب شده و ترکهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی در آن ایجاد می کند دراین مقاله سعی شده است کاربرد نانوفیلم ها در افزایش کارایی چوب در مبلمان شهری مورد بررسی قرارگیرد.