سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آمنه کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

با افزایش آگاهی جوامع از خطرات جبران ناپذیر آلودگی محیط زیست در نتیجه تخلیه پساب ها و مواد آلاینده به طبیعت، قوانین حفاظت از محیط زیست در دو دهه اخیر بسیار جدی و سخت تر شده است. نانو فیلتراسیون فرآیند غشایی جدیدی است که خواص آن بین فرایندهای اسمز معکوس و اولترا فیلتراسیون قرار دارد و در اختلاف فشار پایین ) ۰۱ ۰۱ بار( قابل استفاده می باشد. توانایی – توأمان این فرایند در حذف مواد آلی و غیر آلی به همراه حذف سختی در یک مرحله، باعث شده تا این فرایند جایگاه ویژهای در تصفیه فاضلاب داشته باشد و تحقیقات گسترده ای در زمینه بررسی کارایی این غشاها صورت گیرد. فناوری نانو با ایجاد رویکردی نوین در صنعت فتوکاتالیست آیندهای بسیار وسیع را در این زمینه نوید می دهد. طی فرآیندهای اکسایش فتوکاتالیزوری، مواد آلاینده در ثر تابش اشعه فرابنفش و در حضور کاتالیزورهای نیمه هادی مانند دی اکسید تیتانیم یا اکسید روی بطور کامل تخریب شده و به CO2 و H2O تبدیل می شوند. فتوکاتالیستهای نانو ساختار با خواص آبدوستی و قدرت کاتالیستی زیاد به علت نسبت سطح به حجم بالای آنها یکی از فناوریهای کلیدی در کنترل آلودگیهای زیست محیطی می باشند. در این مقاله فرایند نانوفیلتراسیون و نانو فوتوکاتالیست و کاربرد آنها در تصفیه پسابهای صنعتی ارائه گردیده است