سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعیده کاظمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران دانشکده شیمی
مجید عبدوس –
مهران جوانبخت –

چکیده:

نانوذرات پلیمر قالب مولکولی به دلیل ویژگی تشخیص مولکولی درکاربردهایی از قبیل جداسازی ستون ثابت کروماتوگرافی سنسورها، حذف ضایعات ازمواد غذایی و سیالات بیولوژیک و غربالگری مولکولی دارورسانی تشخیص اجزا دارویی تصفیه خون و … استفاده می شوند اخیرا محققان توجه زیادی به کاربرد نانوذرات نانوذرات پلیمر قالب مولکولی دردارورسانی هوشمندو هدفمند داشته اند ویژگیهایسیستمهای هوشمنددارورسانی از جمله رهایش هدفمند و کنترل شده بصورت جالبی از طریق نانوذرات پلیمر قالب مولکولی قابل دستیابی است زیرا توسعه این نانوذرات براساس تقلی از روش تشخیص مولکولی که درسیستمهای زنده استفاده می شود بنا شده است فرایندهای مختلف از جمله انتقالات عصبی تنفس، دفاع ایمونولوژیک تمایز سلول و تغذیه براساس قوانین اساسی تشخیص مولکولی صورت میگیرد دراین مقاله به معرفی نانوذرات پلیمر قالب مولکولی و بررسی کاربردهای آنها درسیستمهای نویندارورسانی پرداخته شدهاست.