سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

تکتم ساغری گر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی محیط زیست
پرستو پیشکار –

چکیده:

نانوتکنولوژی عبارتست از توانمندی تولیدمواد ابزارها سیستمهای جدیددراندازه های مولکولی واتمی ودردست گرفتن کنترل این ساخته ها و استفاده از ویژگیهایی که دراین ابعاد ظاهر می شود با استفاده از همین تعریف ساده مشخص می شود که نانوتکنولوژی کاربردهای متعددی را درزمینه های مواد غذایی دارویی تشخیص پزشکی بیوتکنولوزی تا الکترونیک و کامپیوتر در ارتباطات حمل و نقل انرژی ایمنی بهداشت و محیط زیست مواد هوافضا و امنیت ملی می توان برشمرد به وضوح مشاهده می شود که بشر با یک انقلاب دیگری درتکنولوژی روبرو است انقلابی که بسیار وسیع تر و گسترده تر از دو انقلاب دیگر کشاورزی و صنعتی است. بسیاری از متخصصان محققان مهندسان و دانشمندان علوم اجتماعی و سیاستمداران معتقدند که فناوری نانو موجب تغییرات مهمی در صنعت وجامعه می شود واین تغییرات می تواند این امکان را ایجاد کندکه مواد جدیدی تولید کنیم دراین مقاله سعی شده است به جنبه های مثبت نانوتکنولوژی وبرخی کاربردهای فناوری نانو درایمنی بهداشت و محیط زیست HSE اشاره گردد.