سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا معظمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه برق، دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

در این مقاله به بررسی روشهای ساخت نانوسنسورها ومعرفی کاربردهای نانوسنسورها در زمینه های مختلف پرداخته میشود. عمده زمینه های مورد بررسی شامل نانوسنسورها در پزشکی،صنایع و محیطزیست میباشد.هدف از طرح موضوع آشنایی با نانوسنسورها به عنوان یکی از مهمترین زمینه هایی است که توسط فناوری نانو ظهور کرده و دارای کاربردهای بسیاری در علوم مختلف است .نانوسنسورهاپتانسیل های کاربردی فراوانی دارند که در صورت تحقق این آرمان ها انقلابی در علوم مختلف و از جمله پزشکی ایجاد میکنند.در این راستا در این مقاله سعی شده تا از جنبه های مختلف به نانوسنسورها و کاربردهای آنها اشاره شود