سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قاسم نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

مدیریت نوین درمزرعه نیاز به ماشین های مطابق با شرایط زمینهای زراعی را افزایش داده است استفاده از نانوتکنولوژی درماشین های حاضر و آینده و همچنین درموتور هواپیما خودرو تراکتور ودیگر موتورها احتیاج به گذراندن راه طولانی برای حل مشکل بحران انرژی دارد فشردگی زمین یکی از مسائلی است که با استفاده از نانوتکنولوژی می توان باعث کاهش ان شد همچنین کاربرد فناوری نانودرصنعت خودرو و ماشین های کشاورزی علاوه برکاهش قیمت تمام شده قطعه کیفیت محصولات تولیدی را ارتقا می بخشد با توجه به روبه اتمام بودن سوخت های فسیلی نانو روانکاری میتواند نقش مهمی درکاهش مصرف سوخت و افزایش بهره وری موتور ایفا کند استفاده از نانوپوشش ها درماشین های کشاورزی باعث کاهش هزینه ها ازطریق دوام و عمرقطعات شده است روشهای نوین کشاورزی نیاز به قطعات با کیفیت و دوام بیشتر درماشین ها را افزایش داده است تکنیکهای جدید کم خاک ورز یو بی خاک ورزی نیاز به استفاده از دستگاه ها با کارایی و دوام بیشتر درماشین های خاک ورزی و کاشت را افزایش داده است.