سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن عامری سیاهوئی – مدرس دانشگاه آزاد بندرعباس
محمد ذکریانژاد – استادیار دانشگاه پیام نورت هران
حامد استخری – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

چکیده:

دراین تحقیق میان کنش گازهیدروژن سیانید با نانولوله کربنی صندلی ۸٫۸ مورد بررسی قرارگرفهت است برای بررسی میان کنش گازها با نانولوله کربنی تک دیواره ازمعادله پتانسیلی لنارد جونز استفاده شده است پارامترهای پتانسیلی معادله لنارد جونز طبق قوانین لورنز برتولیه برای برهمکنش میان گاز – گاز و گاز نانولوله بدست آمده است بررسی میان کنش گازها توسط شبیه سازی مونت کارلو و با استفاده از الگوریتم متروپولیس انجام شده است نتایج نشان میدهد که با افزایش فشاروکاهش دما دانسیته هیدروژن سیانید جذب شده برروی نانولوله های کربنی افزایش می یابد که نتایج این شبیه سازی افق جدیدی درحوزه فناوری نانو و کاربردی کردن آن ماروشن می سازد.