سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
حبیب اله میرزایی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن مختاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزادسبزوار
فاطمه عرب عامریان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزادسبزوار

چکیده:

مهمترین رنگهای میکروبی که تولید می شوند رنگدانه های کاروتینوئیدی می باشند کاروتینوئیدها رنگدانه های زرد و نارنجی مایل به قرمزی هستند که در طبیعت موجود می باشند و ساختار شیمیایی آنها دارای ۴۰ اتم کربن می باشد هدف از این تحقیق شناسایی و مرور کلی برمیکروارگانیسم های تولید کننده رنگ میکروبی می باشد اهمیت این موضوع از این جهت است که امروزه تحقیقات نشان میدهد که رنگهای سنتزی دارای اثر بیماریزایی مانند سرطان و غیره در بدن می باشند و به همین جهت دلیل نگاهها به سوی تولید رنگ از منابع طبیعی معطوف شده است که یکی از این منابع میکروارگانیسم ها می باشند میکروارگانیسم های متفاوتی در سرتاسر جهان قادر به تولید رنگ می باشند که محققین در پی آن هستندکه بهترین آن ها را پیدا کنند باکتریها و قارچها و جلبکهای سبز قادر به تولید رنگ می باشند که در میان این میکروارگانیسم ها ۴ گونه از آنها که عبارتند از PenicilliumHeamatococcosDunaleillaMonascus به تولید صنعتی رسیده اند و در موارد مختلفی رنگدانه های آنها مورد استفاده قرارمیگیرد.