سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمشید احمدیان – دانشگاه پیام نور ایران
مامورو موراتا – پژوهشگر دانشگاه ناروتو، ژاپن
محمدهاشم امامی – دانشگاه پیام نور ایران
محمدرضا قربانی – دانشگاه پیام نور ایران

چکیده:

کانسار مس- مولیبدن کال کافی در شرق انارک (۲۸۶ کیلومتری شمال شرق اصفهان) و در بخش غربی بلوک یزد قرار دارد. عامل کانی سازی در این ناحیه مجموعه نفوذی کال کافی است. بررسی های انجام شده حاکی از حداقل چهار فاز ماگمایی در مجموعه نفوذی کال کافی است. فاز نخست با ترکیب با زیک (گابرو- مونز و گابرو و در نهایت دیوریت)، فاز دوم ترکیبی از مونزونیت تا سینیت را شامل می شود و فاز سوم شامل کوارتز مونزونیت تا کوارتز سینیت و سرانجام فاز چهارم شامل ترم هایی از گرانیت آلکالن تا مونزوگرانیت را در بر می گیرد. توده گرانیتوئیدی کال کافی از نوع شوشونیتی و متا آلومین می باشد و به گرانیتوئید های نوع I، سری مانیتیت تعلق دارد. مطالعه شیمی بیوتیت ها نشان می دهد که این کانی در محدوده بیوتیت منیزیم دار تا فلوگوپیت قرار می گیرند. سنجش فوگاسیته اکسیژن بر اساس نسبت (Fe(+3)/Fe(+2 حاکی از آن است که نمونه های توده نفوذی کال کافی در محدوده بالایی بافر Ni-NiO قرار گرفته اند که نشانگر فوگاسیته بالای آکسیژن در ماگمای سازنده آن ها است. همچنین سنجش فوگاسیته آب نیز مبین مشارکت ماگمایی غنی از آب در تبلور این کانی است. در کنار این ویژگی ها، بیوتیت های مورد بحث محتوای بالایی از Cl (تا ۰/۲۸ درصد) را دارا می باشند. مجموعه ویژگی های مذکور حاکی از آن است که توده نفوذی کال کافی مستعد کانی سازی پورفیری است. در کنار این شواهد گسترش انواع دگرسانی نظیر دگرسانی پتاسیک، دگرسانی فیلیک و دگرسانی آرژیلیک نیز از جنبه های امید بخش محسوب می شود.