سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تورج تقی خانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سمیرا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شیلا آریانا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آرش یگانه فلاح – دانشجوی دکترای مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مطالعه اثر میراگر جرمی نیمه فعال(SATMD : Semi Active Tuned Mass Damper در کاهش پاسخ دینامیکی لرزه ای سکوی جکت سیری واقع در خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا جکت سیری با استفاده از نرم افزارSACS مدلسازی آنالیز گردید و مشخصات دینامیکی آن بدست آمد. میراگر جرمی نیمه فعال بکارگرفته شده ترکیبی از یک میراگرجرمی غیرفعالTMD) و دو ابزار کنترلر نیمه فعالMR می باشد. پس از جانمایی و طراحیSATMDبه منظور بررسی تاثیر این ابزار بر روی ارتعاشات ناشی از تحریک زلزله، پاسخ سکو در دو حالت با و بدون ابزار کنترلر تحت اعمال شتاب نگاشت کوبه به سکو بدست آمد. به منظور کنترل و بهینه سازی عملکردSATMD از الگوریتمLQG بهره گرفته شده است.