سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر تقی پور – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مشایخی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود فرزین – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا فروزان – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله، یک مدل تحلیلی کارا برای ارزیابی عملکرد نشت قبل از شکست مخازنCNGفولادی در قالب تحلیل یک مخزن نمونه ارایه شده است. برای ارزیابی این رفتار، تحلیل پایداری رشد نرم ترک سطحی بحرانی در هنگام عبور از ضخامت، پیشنهاد شده است. شبیه سازی رشد نرم با به کارگیری یکی از شناخته شدهترین مدل- های میکرومکانیکی آسیب یعنی مدل گرسن، انجام شده است. مدلآسیب گرسن به طور موفقیت آمیزی رشد نرم ترک سطحی مخزن و پدیده قایقی شدن پیشانی آن را پیشبینی نموده است. تعدادی از پارامترهای مدل با شبیه سازی آزمون خمش سه نقطهای تجربی وکالیبراسیون اجزای محدود نمودار J-Δa تعیین شدهاند. سپس شبیه- سازی رشد ترک مدل یک هشتم مخزن مورد بررسی، پایداری رشد و عملکرد نشت را مطابق با نتایج تجربی نشان داده است