سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساره سیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رحیم پور – استادیار بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید سریزدی – استادیار بخش مهندسی برق ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تقریب سازی امواج مختلف در دهه های اخیر به عنوان ابزاری مفید در علم الکترونیک و ریاضی کاربردی استفاده فراوان شده است . در این مقاله استفاده از روش موجک گالرکین در حل معادلات ضربه قوچ ارائه شده است . موجک دابیچیز به عنوان پایه در روش گالرکین استفاده شده است.دقت این روش با مقایسه نتایج با روش مشخصه ها مورد بررسی قرار گرفت.سیستم ساده مخزن در بالا دست ، لوله و شیر در پایین دست در حل اینگونه معادلات در نظر گرفته شده است . تمامی برنامه های رایانه ای در محیط نرم افزار Matlab نوشته شده اند . با توجه به نتایج حاصله مشاهده شد که این روش به خوبی با روش مشخصه ها که از قویترین روش های حل این معادلات است ، همگرا شده است و دقت بالایی دارد.