سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان موسویان –
شهاب الدین شمشیربند –
هدی عبداله زاده –
فاطمه طالبی –

چکیده:

تاکنون در حل مسائل آموزش در سیستمهای چند عاملهMulti-Agent System که به طور ذاتی فرآیندهایی تکراری می باشند، مفاهیم موازنه نش (Nash Equilibrium و معامله نش Nash Bargaining در بهینه سازی راه حلهای مختلف بکار گرفته شده اند. در این مقاله ما به بررسی یک معمای اجتماعی می پردازیم که توسط آن بسیاری از خصوصیات معماهای اجتماعی بزرگتر با عاملهای بیشترقابل بررسی است و همچنین توسط آن کاربرد ساده مفاهیم موازنه نش و معامله نش در مجموعه های چند عامله قابل مطرح شدن است. سپس با تعمیم راه حلهای ارائه شده در این معمای اجتماعی، به پیاده سازی یک روش نظارتیSupervised) و تحلیل مفاهیم موازنه نش و معامله نش برای مساله معروف شکار و شکارچی می پردازیم.