سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیراصلان معصومی – دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا فارس

چکیده:

بهره گیری از علوم فناوری اطلاعات و بکارگیری مواد هوشمند فناوری نانو و سامانه مدیریت ساختمانیBMS در کنار طراحی مطلوب معماری ساختمانهای بزرگ و پیچیده ، منجر به خلق یک معماری پایدار خواهد گردید که نیاز امروزین استفاده کنندگان آن را برآورده می سازد . امروز تنها به مدد این سیستمها می توان کلیه ملاحظات ایمنی و امنیتی و پارامترهایی چون دما و شرایط محیطی و مدیریت تجهیزات و نورپردازی ساختمانها و غیره را کنترل نمود . همچنین بدلیل پیچیدگی نوع کاربری ساختمانهای بزرگ ، یک طراحی مطلوب در کنار پاسخ به نیازهای کنترل رفتار تجهیزات مورد استفاده و هوشمندی آنها مطرح می شود . لذا معماران بایستی با شناخت کامل مواد و مصالح جدید و توجه به کارگیری بجا و تلفیق تجهیزات شبکه IT و BMS اینگونه ساختمانها را طراحی نمایند . در واقع امروز طراحی پایدار یک ساختمان بزرگ و پیچیده بایستی جوابگوی نیازهای انسان قرن ۲۱ باشد و تنها با تجمیع نیازها در یک مجموعه، می توان به صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و غیره پرداخت . در این مقاله پس از بررسی موارد فوق با یک نگاه زیست محیطی در انتخاب مواد و تجهیزات ، به بررسی معماری تجهیزات این سامانه ها در کنار لزوم هوشمندی ساختمانها پرداخته و پس از تشریح عملکرد برخی از مواد هوشمند فناوری نانو که کاربرد زیست محیطی آن در ساختمانها به اثبات رسیده، به یک معماری پایدار مطابق نیازهای انسان امروز می رسد