سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن موسویان – کارشناس حمل و نقل

چکیده:

یکی از بخشهای عمده مصرف کننده انرژیدرکشور بخش حمل و نقل بوده که میزان مصرف انرژی درآن از الگوی مناسبی برخوردار نمی باشد به همین دلیل افزایش چشمگیر درمصرف انرژِی و هدرسوزی انرژِ رخ میدهد این افزایش چشمگیر درمصرف انرژی درحمل و نقل ضرورت بهره گیری از مهندسی ارزش برا یتداوم و شتاب دراقدامات بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژِ درحمل و نقل را بیش از پیش ضروری می سازد چرا که مصرف انرژی این بخش درمقایسه با دیگربخشها به وضوح بیشتر است این امر از بهره وری پایین دربهره برداری مصرف بالای انرژی و همچنین استفاده از خدمات انرژی برحمل و نقل ناشی می شود بدین ترتیب اجرای برنامه های بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی درحمل و نقل دراین بخش از اولویت خاصی برخوردار بوده و اصلاح الگوی مصرف انرژی درحمل و نقل ضرورتی انکار ناپذیر است.