سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید حسامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده عمران – گروه راه و
فرشید رضا حقیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – دانشکده عمران – گروه راه و
مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت – موسسه آموزش عالی طبری باب

چکیده:

با تلفیق ۲ مفهوم مهندسی ارزش وریسک ، زمانبندی و بودجه در پروژه با دقت بیشتری محقق می شود و اهداف کلی پروژه نیز بهبود می یابد. با این رویکرد ، تعدیل هزینه و زمان ، با کاهش ریسک های موجود در پروژه قابلیت اعتماد را نیز افزایش می دهند. متخصصین مطالعه مهندسی ارزش را در خلال طراحی زمانبندی می کنند و اعضای گروه مهندسی ارزش با ارزیابی مقدماتی ریسک مرتبط با پروژه کار را شروع می کنند . پس از آن نمایندگان کارفرما پروژه را ارائه می کنند. اطلاعات موجود بازنگری می شود. در این مرحله دامنه وسیعی از ریسک ها همراه با میزان شدت خود تعیین می شود. این مطالعه به بررسی ریسک های موجود در پروزه های ساخت با استفاده از مهندسی ارزش پرداخته است. و ریسک پروژه به صورت کمی و کیفی استخراج شده است. نتیج نشان داده است که با انجام این رویه می توان در پروزه های ساخت بدون کاستن از کیفیت سود آوری مناسبی را ایجاد کرد. این مقاله برای رویارویی آگاهانه با ریسک ، کاهش ریسک پروژه و تبدیل آن به فرصت ارائه می گردد.