سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سارنگ – کارشناس عمران ، مدیرعامل شرکت سامان گستر شریف و راهبر مطالعه
حسن مهدیزاده – تایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهدسازان طوس و تسهیلگر مطالعه
مجتبی دانشی – کارشناس مطالعات اجرایی مدیریت پژوهش و توسعه شهرداری مشهد
علی نجفی – مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

چکیده:

مهندسی ارزش تکنیک کارآمد تصمیم سازی می باشد. مطالعات ارزش فرصت های مناسبی برای کاهش هزینه طول عمر، بهبود کیفیت، کاهش زمان ساخت، افزایش طول عمر مردان ترکیبی از این ها را در اختیار قرار می دهد. هدف این مطالعه بهبود وضع موجود به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های پروژه احداث مجتمع صنعتی شماره دو سازمان مدیریت پس ماند شهرداری مشهد است. مطالعات در دو بخش مستقل (ساختمان های پشتیبان) و (طراحی جزئیات) با ترکیب دو تیم مجزا اجرا شد. در کارگاه مطالعه اول بر روی چهار کارکرد اهرمی ۱۶۷ دیده بهبود مطرح است. از این ایده ها ۱۷ ایده توسعه ای تولید و مورد ارزیابی مرزی – معیاری قرار گرفت. از این به این پنج دیده مورد تأیید تیم ارزش قرار گرفت که ماحصل آن تدقیق فهرست ساختمان های پشتیبان و جا نمایی آن ها و بهینه سازی شبکه دسترسی مجتمع صنعتی بود. در کار گاه مطالعه دوم براساس نتایج مطالعه اول ۵۷ ایده مطرح شد که از این تعداد ۱۲ ایده مورد تأیید نهایی تیم ارزش قرار گرفت . نتایج مطالعات در بهینه سازی بخش های زیر خلاصه می شود: عرض شبکه دسترسی و ورودی مجتمع، فهرست، جان مایی، ترکیب و مساحت ساختمان های پشتیبان، روسازی و زیرسازی شبکه دسترسی، چرا که جمع آوری آب های سطحی و هزینه های طول عمر یک زیاد را در جداول بتونی. صرفه جویی در هزینه های ساخت به میزان حدود ۳۰% و افزایش ۵۰% شاخص ارزش پروژه دستاورد این مطالعات بوده است.