سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی قارونی نیک – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد جوادی – کارشناس مهندسی معدن
امیر فریدمجتهدی – کارشناس ارشد عمران – آب

چکیده:

مطالعات اساس و مبنای تعریف پروژه های اجرایی می باشد پروژه های برق آبی نیز با توجه به تنوع عملیات اجرایی نیازمند به مطالعات در سطوح مختلف قبل و بعد از اجرا می باشند در پروژه های عمرانی بخصوص آنهایی که با فضاهای زیرزمینی مانند تونلها و مغارهای نیروگاه ها ارتباط بیشتری دارند ناشناخته های متعددی وجود خواهد داشت که درمراحل طراحی و اجرا خود را نشان خواهند داد در این موارد روش مهندسی ارزش که اکنون با توجه به اهمیت آن به عنوان یک فرصت در قرار دادها گنجانده شده است اهمیت خود را نمایان می سازد سدونیروگاه رودبار لرستان واقع در ۱۰۰ کیلومتری جنوب الیگودرز و برروی سرشاخههای دز در حال اجرا می باشد جهت انتقال آب از دریاچه سد به نیروگاه از یک سیستم انتقال آب مرکب از یک رشته تونل آب بر به طور ۱۳۶۶ متر به قطر حفاری ۷ متر دو رشته تونل پنستاک بلند مجموعا بطول حدود ۱۵۰۰ متر به قطر حفاری ۱۰ متر و دو رشته تونل پنستاک کوتاه مجموعا به طول حدود ۴۰۰ متر و به قطر حفاری ۱۰ متر استفاده خواهد شد.