سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید شاه حسینی – عضو هیأت علمی دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین بهسان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

وجود رقابت و حرکت به سوی رهبری و مدیریت کیفیت جامع و تلاش برای کنترل وکاهش ریسک باعث شده تا امروزه کاهش هزینه ها به یکی از مسائل اصلی سازمان ها تبدیل شود کاهش هزینه ها مستلزم شناخت هزینه ها تخصیص صحیح هزینه ها و بررسی و تفکیک هزینه های ضروری از هزینه های غیرضروری است مهندسی ارزش یک رویکرد اثربخشی برای بررسی فرایندسازمانی است که منجر به شناسایی ارزش ایجاد شده درهرمرحله از تولید خواهد شد به بیان دیگر مهندسی ارزش یک روش گروهی کارکرد گرا ومتکی به خلاقیت است که میتواند هزینه های یک پروژه سازمان یا فعالیت را درعین حفظ یا ارتقا کیفیت آن بطور قابل ملاحظه ای کاهش دهد بررسی های صورت گرفته نشان میدهد که استفاده ازاین روش دربین کشورهای پیشرفته از سابقه طولانی برخوردار بوده ودرکشورهای درحال توسعه نیز ازجایگاه مناسبی برخوردار می باشد.