سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالهادی مطهری – دانش پژوه مدیریت اجرایی استراتژیک
مصطفی بروجردی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
سیدمجتبی رضوی – کارشناس حسابداری

چکیده:

بالا بودن هزینه های تامین آب انرژی و اجرای طراح های آب و فاضلاب لزوم بررسی فرایندهای کاری موجوددرشرکت آبفای قم به منظور رفع این مشکلات را از طریق بکارگیری متدولوژی مهندسی ارزش دردستور کار مدیران این شرکت قرار داده است مهندس یارزش مجموعه ای از فنون نظام یافته و خلاق است که درجهت تحلیل کارکردهای پروژه و با هدف دستیابی به ارتقا شاخص ارزش به کار می رود این مقاله متدولوژی مطالعه مهندی ارزش برای پروژه اجرای شبکه مستقل آبرسانی برای آبیاری فضای سبز شهری قم را براساس استاندارد (SAVE Int و به منظور مدیریت مصرف ارایه داده است.