سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایوب ویسی – دانشجویان کارشناسیارشد گروه علوم دام و طیور دانشگاه تهران – پردیس ابور
مهدی مومن –

چکیده:

افزایش قیمت واحد انرژی، موادخوراکی، هزینه تولید و عدم مدیریت بهینه سبب فشار اقتصادی زیاد به تولیدکنندگان در این بخش می- گردد. عدم مدیریت صحیح و استفاده از روشهای سنتی، مشکلاتی از قبیل تعیین مقدار واقعی دستمزد کارگران، ارزیابی قیمت واقعی موادخوراکی و …، را با مشکل مواجه میکند. منطق فازی یک ابتکار برای بیان رفتار مطلوب سیستمها با استفاده از زبان روزمره میباشد و راه حلجدیدی جهت فرموله کردن پارامترهای کمی و کیفی ارائه میدهد. با کاربرد این منطق در نرم افزارها در زمینه مدیریت واحدهای پرورش دام و طیور میتوان برآورد دقیقتری از پارامترهای کمی و کیفی ارایه داد و در نهایت با بهینه کردن هزینهها به سود بیشتر دست یافت. در این تحقیق باذکر یک مسئله نمونه و مقایسه دو روش حل مسئله (غیرفازی و فازی)، سعی شدهاست با معرفی منطقفازی به عنوان یک راهکار جدید در بهینه-سازی هزینهها، نگاهی نو به مدیریت واحدهای پرورش دام و طیور داشته و انگیزهای برای فعالیت برنامه نویسان و متخصصان این علم در بخشدامپروری کشور ایجاد کند