سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژگان قنبرپور – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی سروستان

چکیده:

دستورالعمل مقاله حاضر در مورد کاربرد شیوه منطق فازی برای رسمی جلوه دادن اصطلاحات به کاررفته در دانشگاه رادیولوژی لغت نامه تصویربرداری از سینه ACR توضیح میدهد در عمل رادیولوژیست ها بسیاری از اصطلاحات وابسته به تشخیص سرطان سینه را بطور نسبتا ذهنی تعیین می نماید دو ویژگی مهم ذکر شده در واژگان ACR لوبولاسیون و میکرولوبولاسیون گرهک ها نام دارد دراینجا شیوه ای برای رسمی جلوه دادن تمایز بین این دوویژگی و همچنین شرح موارد واسطه بین توده های لخته و ریزلخته پیشنهادمی کنیم. دراین مقاله نشان داده شده است که برای حل این مشکل منطق فازی یک ابزار موثر به شمار می رود روش رسمی سازی پیشنهاد شده مبنایی برای سه مرحله بعد ایجاد می نماید: بازبینی مبسوط مطالعات مقایسه ای مبهم و نامعلوم، استخراج اصول اولیه وابسته از تصویر به صورت خودکار ، تشخیص و آشکارسازی توده های لوبولاسیون و ریزلوبولاسیون براساس اصول اولیه