سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد غفاری گوشه – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی رزاز – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
مجتبی خیبر – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله از یک کنترلر دوگانه فازی – کلاسیک درجبرانسازسری – موازی UPFC جهت بهبود عملکردجبران ساز درکنترل توان اکتیو و راکتیو درسیستم انتقال استفاده شده است کنترلرفازی دراینجا نقش متناسب کردن گین های کنترل کلاسیک درمواجهه با شرایط مختلف را دارد شبیه سازی یک سیستم انتقال ۵۰۰KV به همراه UPFC توسط نرم افزار MATLAB/SIMULINK انجام شده است و نتایج شبیه سازی درشرایط مختلف و دردوحالت استفاده ازکنترلر PI و کنترلر AFLC-PI با هم مقایسه می شوند نتایج نشان میدهد که طرح کنترلی پیشنهاد شده نسبت به طرح کنترلر کلاسیک عملکردبهتری دارد و همچنین این کنترلر دربرابر پارامترهای متغیرخطی انتقال بسیارقوی می باشد.