سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا فرح بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کامبیز اکبری نوقابی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
حسین شهبانی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محمد چمنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در راستای تلاش جهانی در عرصه تحقیق و توسعه محصولات سازگار با محیط زیست ، هدف اصلی این تحقیق جداسازی و شناسایی باکتری با قابلیت بالای تولید بیوپلیمر پلی هیدروکسی الکانوات PHA و بررسی اثر ضایعات محصولات کشاورزی به عنوان منابع جایگزین ارزان قیمت بر روی تولید می باشد پس از بررسی باکتریهای مختلف جداسازی شده از پساب کارخانجات مختلف ، یک باکتری گرم مثبت با قابلیت تولید PHA بالا از پساب کارخانه تولید روغن زیتون گنجه رودبار جداسازی و مورد مطالعه قرار گرفت . بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی همچنین آنالیزترادف ژنی SrRNA16 باکتری مورد نظر با چندین باکتری از جنس Bacillus شباهت بالایی نشان داد. بنابراین تایید نمودیم که این باکتری از نوع Bacillus sp می باشد. در این تحقیق ابتدا از گلوکز به عنوان معمول ترین منبع کربن استفاده شد . سپس اثر ملاس چغندر به عنوان یک منبع کربن ارزان قیمت در تولید ارزیابی شد. بیشترین میزان تجمع PHA در هنگام استفاده از گلوکز ۲% (۷۰/۲ CDW%) (بدست آمد . میزان رشد سلولی با استفاده از گلوکز ۲% و ملاس چغندر قند ۴% به ترتیب ۱/۳۲g/l . 1/1 و بیشترین میزان PHB نیز با گلوکز ۲% (۵۹/۵۵mol %) بدست آمد. همچنین با افزایش درصد ملاس میزان تولید افزایش یافت. علاوه بر این با استفاده از منبع کربن جایگزین برمقدار مونومرهای MCLs افزوده شد که این امر موجب بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بیوپلیمر می شود نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از منابع کربن متفاوت باکتری قادر است ترکیبات متفاوتی از بیوپلیمر با منومر های متفاوت ایجاد نماید.