سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نورالله فرداد – شرکت پیمان خطوط گسترایران

چکیده:

قابلیت اطمینان درواقع آزمونهای اصولی و منظم راجع به قابلیت دسترسی و میزان کارایی سیستم وسایل و تجهیزات داخلی آنها میباشد این کاربراساس اطلاعات عملکردی وسیله آزمایش شده و بکارگیری تئوری قابلیت اطمینان استوار است قابلیت اطمینان یکی ازعوامل تاثیر گذار برراندمان سیستم می باشد عوامل دیگر عبارتند از مشخصات فنی محدودیت های عملکردی توانایی تعمیر درصورت خرابی و هزینه تمام شده قابلیت اطمینان و عملکرد و توانایی تعمیر درصورتخرابی با همدیگر تشکیل مفهوم دردسترس بودن میدهند که مفید ترین مفهوم جهت توصیف یک سیستم فنی ازنظر قابلیت اطمینان است دراین مقاله نخست مفاهیم اساسی قابلیت اطمینان و سپسدردسترس بودن بیان شده و درادامه با توجه به استفاده ازتجهیزات هوشمند درسیستم تنهایی و همچنین با توجه به ساختارهای بکاررفته دراین نوع پستها براورد میگردند.