سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سالار منیعی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

خواص ویژه حرکات نزدیک گسل موجب تغییر درماهیت رکورد و محتوای فرکانسی حرکتهایناشی از آن ها در مقایسه با سایر رکوردها شده و به علاوه تاثیرات بسیار عمده ای برنحوه پاسخ سازه ها به چنین حرکاتی دارد برای بیان اثرات کیفی و کمی این نوع رکوردها مطالعات وسیعی طی دو دهه اخیر انجام گرفته و پارامترهای مختلفی توسط محققین مختلف برای این منظور معرفی شده است یکی از مفاهیم مهم در تئوری های مهندسی زلزله و شناخت رکوردها که برای بیان اثرات رکوردهای نزدیک گسل بسیار موثر است مفهوم انرژی و توان رکورد زلزله است این مقاله سعی دارد کاربرد این مفهوم را در بررسی خواص رکوردهای حوزه نزدیک و اثرات چنین زلزله های برروی رفتار لرزه ای سازه ها مورد تجزیه و تحلیل عمیق تری قرار دهد.