سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا ریاضی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
رضا اسلاملوئیان – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

اگرچه پیشرفت درطراحی فرایند بسیار مورد علاقه ی مهندسین طراحی می باشد اما تاثیرات آن روی دینامیک فرایند و عملیات یک مساله ی جدی است کنترل پذیربودن یک سیستم به اندازه ی صرفه اقتصادی آن مهم می باشد بنابراین انتخاب یک استراتژی مناسب کنترلی درمورد تمامی واحدهای عملیاتی و از آن جمله برجهای تقطیر بسیار مهم است اشاره به این نکته حائز اهمیت استکه یک ساختار کنترلی منحصر به فرد کارا درمورد تمامی ستونهای تقطیر موجود نمی باشد و بایستی هر استراتژی کنترلی را درمورد هر برج تقطیر به تنهایی مورد بررسی قرار داد ستونهای تقطیر واکنشی با انتگراسیون حرارت داخلی یکی ازانواع جدید ستونهای تقطیر میب اشند ترکیب واکنش جداسازی و انتگراسیون حرارت داخلی سبب پیچیده تر شدن رفتاردینامیکی سیستم نسبت به ستون های تقطیر معمولی می شود این امر لزوم انتخاب ساختار کنترلی مناسب که قادر به نگهداشتن سیستم برمقادیر مورد نظر درحین تغییرات بار و مقدار مقرر میب اشند را آشکارتر می سازد.