سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کارگری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر
ام البنین حسین خانی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدحسین حسین خانی – کراشناسی مهندسی مکانیک

چکیده:

درصنایع نفت و پتروشیمی مخلوطهای شامل عامل پیوند هیدروژنی مانند مخلوطهای آب والکل یا گلیکول و هیدروکربن ها بسیار مورد توجه می باشد توصیف دقیق تعادلات فازی این سیستم ها یک مسئله رقابتی پراهمیت صنعتی و تکنولوژی در فرایندهای پتروشیمی می باشد معادله حالت CPA یک مدلی است که صریحا تعادلات سیستمهای شامل پیوند هیدروژنی را تشریح می کند دریک جمع بندی می توان بیان کرد که تمامی محاسبات سیستمهای چند جزئی برمبنای پارامتربرهم کنش دوتایی که از داده های سیستم های دو جزئی تخمین زده شده اند می باشد و صریحا می توان به این نتیجه رسید که CPA یک ابزار انعطاف پذیر ترمودینامیکی در مدل کردن L – V و L-L برایم خلوطهای چند جزئی محلولهای آبی که شامل الکل یا گلیکول آلیفاتیک آروماتیک وهیدروکربن های اولفین می باشد.