سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میرسعید موسوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
شکوه نشانی فام – باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تبریز ، ایران

چکیده:

درنیم قرن گذشته افزایش جمعیت و کمبود منابع حوزه ها ، سبب ایجاد ارزش ها و الگوهای کاری گوناگونی در زمینه های بهینه یابی فرآیند ها ، به خصوص در سازمان های پروژه محور شده است . یکی از این الگو ها به مبحث بهبود شاخص ارزش در پروژه ها مربوط می شود که با عنوان هایی چون تحلیل ارزش ، مدیریت ارزش و مهندسی ارزش طی شصت سال گذشته مطرح شده است . کیفیت طراحی ساختمان تأثیر بسزایی در افزایش ارزش ساختمان دارد و کارفرمایان سعی در افزایش ارزش ساختمان از طریق بهبود طراحی دارند . این روش با شناسایی شاخص های ارزش ، با استفاده از ابزارهایی خاص برای بهبود ارزش در فرآیند ها و پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری کاربرد دارد . گسترش کاربرد مهندسی ارزش در طراحی و اجرای پروژه های معماری خاصه مسکن نشان از توانمندی این رویکرد در کاهش هزینه افزایش و بهبود کیفی مسکن و ایجاد ارزشهای افزوده دارد که می تواند در رویه طراحی بعد از طراحی مورد استفاده قرار گیرد . در این مقاله به روش رویکرد مهندسی ارزش در طراحی و ساخت مسکن اشاره می شود و در مراحل طراحی مفهومی و توسعه طراحی و اسناد ساخت به آن اشاره می شود.