سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی نیک آذر – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه ارومیه
مرتضی نیک آذر – کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

نیاز به افزایش ظرفیت باربری و یا خرابی ایجاد شده در سازههای فولادی در طول زمان که باعث کاهش ظرفیت سازه نسبت به طرح اولیه شده است، از دلایلی هستند که مقاومسازی یک سازه فولادی را سبب میشوند. روش نوین مقاومسازی با کامپوزیتهایFRPدر مورد سازههای فولادی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و روشهای تقویت پلهای فولادی و چدنی، مخازن و لولههای فولادی، تیرورقها و تیرهایکامپوزیتی با ورقهایFRPآورده شدهاند. همچنین در ادامه به بررسی تقویت خمشی تیرورقهای فولادی از طریق چسباندن لمینیتهایCFRPبه بال کششی پایین پرداخته شده است که در آن برای مدل سازی نمونهها از نرم افزار المان محدودABAQUSاستفاده شد. نتایج تحقیق علاوهبر اثبات کارایی مناسب کامپوزیتهایFRP در تقویت سازههای فولادی، نشان داد که با استفاده از این تکنیک مقاومسازی ظرفیت خمشی تیرورق- ها را میتوان تا حد قابل قبولی افزایش داد.