سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسائی – استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی شریف
محمد مهدی جباری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده:

علی رغم توسعه کاربرد مصالح ژئوتکستایل در ساختمانهای آبی از جمله کانالهای آبیاری، متأسفانه اطلاعات کمی در مورد رفتار این مصالح تحت اثر شرائط مرزی متفاوت وجود دارد. در این راستا تکنیک های آزمایشگاهی متفاوتی جهت تعیین مشخصات هیدرولیکی مصالح ژئوتکستایل بکار گرفته شده است که از اهمیت بالایی در طراحی زهکش ها و فیلترها برخوردارند. با استفاده از اینگونه مصالح ژئوتکستایل بکار گرفته شده است که از اهمیت بالایی در طراحی زهکش ها و فیلترها برخوردارند. با استفاده از اینگونه مصالح به عنوان فیلتر، حفظ خاک محل با اجازه آزاد عبور آب از خاک، منع عبور ذرات خاک محلول در آب و توزیع فشار هیدرو استاتیک مورد توجه خواهد بود. می توان گفت ژئوتکستایل نقش مهمی را در توسعه منطقه فیلتری خاک بازی می کند و جریان آب را بطور چشمگیری کنترل می کند. ژئوتکستایل فیلتری در کاربردهای زیرزمینی موجب حفظ زهکش و عملکرد آن و متعاقباَ موجب افزایش عمر مفید سازه می شود. در مقایسه با فیلترهای خاکی سنتی، ژئوتکستایل با ایجاد یک فیلتراسیون پیوسته و کارآمد، مزایایی را فراهم می کند. در گذشته، استفاده از فیلترهای سنگریزه ای موثر شناخته شده بود. با این وجود، دسترسی آسان و نصب آن اغلب مشکل ساز بوده و ژئوتکستایل فیلتری جایگزین مناسبی از لحاظ آسانی نصب، کاهش هزینه و مهمتر از همه کارایی بالا می باشد. با توجه به اینکه استفاده از روابط و کنترل های تجربی ممکن است در شرائط خاص اجرای ژئوتکستایل ها در موارد مختلف، مطلوب و جوابگو نباشد، در این مقاله سعی خواهد شد با ارائه مدل فیزیکی مناسب و با آزمایشات گرادیان هیدرولیکی و در نظر گرفتن پارامترهای موثر بر اینگونه مصالح، تأثیر فاکتورهای موثر را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.