سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه محمدزاده پودینه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حبیبه حداددباغی –

چکیده:

مزوپور سیلیکای SBA-15 عامل دار شده با آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان با متیل آکریلات و سپس اتیلن دی آمین عامل دار شد و جذب کاتیونهای مختلف برروی آن بررسی گردید. سنتز مزوپور توسط BET TEM? FTIR مورد مطالعه قرارگرفت عواملی مانند ph زمان هم زدنو مقدار مزوپور بهینه شد نتایج نشان داد که کاتیونهای سرب کبالت و نقره کاملا با این مزوپور حذف می شوند و کاتیون روی نیز تا حد زیادی توسط این مزوپور جذب می شود همچنین مقدارکاتیونها درمطالعات ذکر شده همگی توسط FAAS اندازه گیری گردید.