سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباسعلی صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

ازاصلی ترین بخشهای اقتصادی هرکشور می باشد که سهم عمده تولید ناخالص ملی و اشتغال زایی درهرکشور را برعهده دارد کشورایران نیز ازاین قضیه مستثنی نمی باشد بنابراین ساخت و سازنقش عمده ای دردرامدزایی مردم ایفا می کند و ازانجایی که فرایند ساخت زمان بر و پرهزینه است که بطور معمول به محصول منحصربفردی مانند ساختمان منتهی میشود این امر نیازمند به براورد و ارزیابی جز به جز عملکرد ساختمان درمراحل تحلیل – طراحی سازه براورد مالی – اقتصادی پروژه برنامه ریزی – زمان بندی و کنترل پروژه اجرا و بهره برداری می باشد تا بهینه سازی درصنعت ساختمان صورت گیرد و هزینه های اضافی وارد برپروژه های عمرانی به حداقل ممکن برسد موارد بالا بامدیریت پروژه به همدیگر مرتبط شده و مدیرپروژه نقش مهمی را درخصوص ارتباط تنگاتنگ این زنجیره باهم ایفا می کند دراین مقاله مراحل چگونگی ایجادمجموعه واحد و بهم پیوسته درصنعت ساختمان سازی که تحت نظارت مدیرپروژه می باشد ارایه شده است و سپس گذری برچرایی و کاربردهای مدیریت پروژه های عمرانی داخل کشور پرداخته شده است