سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی سنائی راد – عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه اراک
وحید روستایی – کارشناس ارشد رشته مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

طرحهای عمرانی بدلیل اینکه بخش عمده ای از بودجه کشور را به خوداختصاص میدهند درنظام اقتصادی و بودجه بندی کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لذا عدم پیشرفت پروژه های عمرانی طبق برنامه ضرر و زیان فراوانی به منافع ملی وارد می نماید دراین تحقیق پس از بررسی یک پروژه موردی و صحبت با مدیران پروژه لزوم بازنگری و ایجاد یک سیستم استاندارد مدیریت پروژه درحوزه زمان ضروری می نماید یکی از استانداردهای مقبول جهانی استاندارد PMBOK می باشد که باتوجه به جهان شمول بودن این استاندارد و آشنایی نسبی ان درایران از این مدل به عنوان مبنای ممیزی درحوزه مدیریت زمان پروژه مورد بررسی بهره میگیریم ابتدا مولفه های زمان بندی را طبق استاندارد مذکور شناسایی کرده سپس مدل زمان بندی پروژه موردی دربه کارگیری مولفه های تعریف شده مورد سنجش قرارگرفت