سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا توکلی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، خورا

چکیده:

در حال حاضر با تغییرات و پیچیدگی های بسیار سریع روزمره برای رشد و پیشرفت و یا حتی بقا در این پهنای وسیع ما باید همواره آماده حل بسیاری از مسائل جدید باشیم که همواه با بوجود آمدن بازارهای رقابتی شدید برای ایجاد تولید و عرضه به طبقات زیادی از اجتماع با گروه های سنی مختلف و انگیزه های ی که به آنها تعلق دارند.بیشتر موضوعات تحقیقاتی دانشگاه ها درباره ایجاد فرصت های برای بهره برداری های تجاری و صنعتی هستند. در این مقاله پیرامون فعالیت های مربوط به مدیریت دانش و ابزار مورد نیاز برای رسیدن به آن می باشد. همواره سازمانهایی با سطح بالای آموزشی از مدیریت دانش در ایجاد و حفظ گنجینه های علمی مربوطه و همچنین در جهت ارتقا سطح موسسات در دستیابی به علوم دانشی در جهت افزایش محیط های علمی و ارزشمند سازی دانش استفاده مینمایند. این تحقیق در دانشگاه خوراسگان انجام شده است که از مدیریت دانش استفاده می کنند