سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام غنی زاده – پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت بندر عباس

چکیده:

یکی از کاربردهای علم مدیریت تکنولوژی در م دیریت خرید کا لا و استفاده بهینه از تکنولوژی مناسب روز دنیا می باشد. با توجه به حجم مالی بالایی که در شرکتهای نفتی و در بخش خرید کالا هزینه می شود و با توجه به تغییرات تکنولوژیکی تجهیزات این حوزه، می توان با بهره گیری از راهکارهای مدیریتی مناسب، در سطح شرکتهای اصلی و تابعه و با استفاده از چک نمودن تکنولوژی کالا، قابل از شروع پروسه خرید و انتخاب تکنولوژی بهینه از خرید کالاهایی با تکنولوژی از رده خارج شده، دارای مشکلات زیست محیطی، دارای بازده انرژی پائین و دیگر نکات منفی جلوگیری کرد و با استفاده بهنگام از این مدیریت، صرفه جویی عظیمی حاصل گردد و از حجم کالاهای راکد در انبارها که به دلیل ضعفت تکنولوژیکی استفاده نمی شود کاسته گردد. در مقاله حاضر پروسه خرید کالا و روشهای آن در صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفته و از بین راهکارهای مختلف بهینه ترین راهکار عملی بجهت رفع نقصان مذکور بکمک روشهای مدیریتی از ج مله اصلاح ساختار سازمانی موجود، اصلاح فرآیند خرید، مستندسازی و بروز رسظانی مناسب تکنولوژی تجهیزات مورد نیاز و با ت وجه به ساختار موجود شرکتها پیشنهاد شده است.