سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید شیرگیرنیاز آبادی – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست
علی نساجیان – کارشناس مهندسی شیمی صنایع گاز

چکیده:

امروزه بحران ها بصورت بخش جدایی ناپذیر و طبیعت حیات سازمان ها و جوامع امروز درآمده است بحران ها دیگر ویژگی غیرعادی کمیاب و اتفاقی برای جامعه جهانی تلقی نمی شود بلکه درتاروپود جوامع مدرن رخنه کرده اند یکی ازمهمترین موضوعاتی کهدرهنگام وقوع هرفاجعه ای به آن پرداخته می شود مساله کنترل و مدیریت بحران می باشد این مقاله به تعریف مدیریت بحران و ضرورت آن می پردازد و نهایتا بحث را به سمت لزوم مدیریت بحران درمدیریت شهری سوق میدهد و نتیجه گیری می کند.