سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام بختیاری – عضو هیأت علمی بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرم

چکیده:

برآورد دبی رودخانه به منظور طراحی سازه های آبی، مدیریت منابع آب و عملیات آبخیزداری ضروری است. اما اکثر رودخانه ها دارای آمار بسیار محدودی در نزدیکی محل احداث سازه می باشند. معمولا آمارهای محدود گویایاتفاقات سیلابهای حداکثر با دوره برگشت طولانی در منطقه نیست. تولید آمار دبی حداکثر رودخانه ها روشی منطقی برای برونیابی و درونیابی آمارهای کوتاه مدت موجود است که با استفاده از آن می توان خلا، آماری را تا حد قابلقبولی مرتفع ساخت. در این مطالعه با استفاده از روش WRC1 که یک روش پذیرفته شده برای محاسبه دبی حداکثر سیلاب می باشد، آمار شیبه سازی شده برای رودخانه سلطانی بافت واقع در استان کرمان تهیه گردیده و منحنی هایاحتمالات آن رسم شده است. آمار تولید شده روند بسیار خوبی را نشان داده، ضمن اینکه حداکثرهای لازم را برای دوره برگشت های طولانی لحاظ نموده است