سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش باستانی اله آبادی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی آب
عبدالرسول تلوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مجید حسینی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

امروزه حفظ کیفیت و کمیت آب رودخانه ها اهمیت فراوانی یافته است. در این راستا ، اولین قدم بر ای اتخاذشیوه های صحیح و پایدار مدیریت منابع آب رودخانه ها، کسب آگاهی مستمر از وضعیت کمی و کیفی آب،SWAT . تغییرات زمانی و مکانی آن و بالاخره بررسی راهکارهای مختلف در جهت بهبود رودخانه ها می باشد یکی از مدل هایی است که در این زمینه توسعه بسیاری داشته و در سطح بین المللی مورد استفاده گستردهقرار گرفته است. این مدل دارای توان شبیه سازی پدیده های هیدرولوژیکی و بیولوژیکی شامل دبی رودخانه، رسوب ، بیلان آبی، کیفیت آب، تولید محصولات زراعی، برآورد تولید پوشش گیاهی مرتعی با اعمال مدیریت درحوضه های فاقد آمار است. در این مطالعه مدل ۲۰۰۹ . SWAT در رودخانه کردان مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج نشان دهنده ی کارایی این مدل در شبیه سازی رودخانه و همچنین کاربرد فراوان این مدل در شناخت حوضه می باشد