سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه سبزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبا
مسعود نصری – استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

چکیده:

سیستمهای جمعاوری و دفع ابهای سطحی ناش از بارندگی از اجزا مهم برنامه ریزی و عمران مناطق شهری هستند و هرگونه سهل انگاری در طراحی صحیح آنها می تواند برای جوامع بشری مشکل افرین باشد سیل زدگی شهرها، خسارات و زیانهای فیزیکی و خسارات وارد بر بهداشت و تندرستی نمونه ای از این مشکلات هستند رشد سریع جمعیت و توسعه شهری و صنعتی شدن جوامع نیز این مشکلات را تشدید می نمایند زیرا تاثیرات نامطلوبی برهیدرولوژی حوضه ابریز داشته و سبب تشدی سیلاب ها می گردند کاهش پیامدهای زیان بار مذکور معمولا با طراحی صحیح و تامین ظرفیت کافی شبکه های جمع اوری ودفع ابهای سطحی قابل تحقق است که این نیازمند شبیه سازی و استفاده ازمدلهای ریاضی خواهد بود دراین مقاله شبیه سازی ۵ زیرحوضه شهر زواره با مدل SWMM ارائه گردیده است.