سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه گلاب کش – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
صمد امام قلی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا آبشوری – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمدمهدی گلاب کش –

چکیده:

رودخانه دزیکی ازمهمترین رودخانه های استان خوزستان جهت تامین آب شرب کشاورزی و تولید نیروی برق بشمار می رود ایستگاه پمپاژ سبیلی که بزرگترین ایستگاه پمپاژ شبکه ابیاری ناحیه شمال خوزستان دز می باشد برروی این رودخانه دربالادست سدتنظیمی دز واقع گردیدها ست ورود رسوبات رودخانه دز به آبگیر ایستگاه پمپاژ سبیلی ازجمله مشکلاتی است که باعث کاهش راندمان ایستگاه و صرف هزینه های زیادی جهت لایروبی این ابگیر شدها ست نتایج بررسی نشان میدهد درابگیر سبیلی بطور متوسط هرسال ۱۱۶۰۰ مترمکعب گل و لای لایروبی میشود لذا با توجه به اهمیت موضوع دراین تحقیق ازنرم افزار شارک برای شبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب استفاده گردیده است هدف ازاین تحقیق برارود میزان انتقال رسوب درابگیر سبیلی رودخانه دز با استفاده ازنرم افزار شارک می باشد برای این منظور از اطلاعات ایستگاه هیدرومتری دزفول درنزدیکی آبگیر سبیلی استفاده گردید و با معرفی اطلاعات ورودی موردنیاز مدل برای شرایط مختلف هیدرولیکی اجرا شد . سپس نتایج حاصل ازاجرای مدل با اطلاعات و مشخصات اندازه گیری شده میدانی مورد واسنجی قرارگرفت