سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منصور سرخه نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
حیدر علی کشکولی – استاد دانشکده آبیاری و زهکشی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

اهمیت و پیچیدگی روابط آب و خاک در وضعیت غیر اشباع بمراتب بیشتر از شرایط اشباع است زیرا برخی خصوصیات فیزیکی خاک نظیر هدایت هیدرولیکی غیر اشباع که از خصوصیات بسیار مهم حاکم بر حرکت و انتقال آب و محلولها د ر خاک است همراه با تغییر درجه اشباع تغییر پیدا کرده و حالت ماندگار ندارند. علاوه بر آن تعیین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک در آزمایشگاه و صحرا وقت گیر بوده و هزینه بالایی دارد. به همین دلیل در حل مسائل مربوط به جریان غیر اشباع استفاده از توابع تحلیلی اجتناب ناپذیر می باشد. همچنین این توابع ابزار مفیدی برای درون یابی یا برون یابی قسمتهای منحنی نگهداشت رطوبت خاک که اطلاعات کمی برای آن در دسترس می باشد، هستند. نرم افزار RETC با استفاده از تعدادی نقاط اندازه گیری مکش و رطوبت و با استفاده از مدل تجربی بروکز _ کوری و مدل پنج متغیره ون گنوختن و همچنین مدل بوردین و مدل معلم، می تواند منحنی مشخصه رطوبتی و توابع هیدرولیکی بخش غیر اشباع خاک را با دقت بالا برازش نماید. در این مقاله، معادلات حاکم، کاربردها و قابلیتهای برنامه و نحوه کار با آن بیان شده است.