سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد ذبیح منش – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مفاهیم JIT درسازمان های تولیدی با موفقیت به اجرا درآمده است درمیان پژوهشگران یک اتفاق نظر قابل قبول درمورد JIT وجود دارد بدین معنا که JIT رویکردی مفید و سودمند برای کاهش بهای تولید و همچنین بهبود کیفیت محصولات به شمار می رود تمام شواهد درباره موفقیت و عدم موفقیت رویه های JIT دربخشهای تولیدی گزارش شده است درست است که مفاهیم و ابزارهای JIT ابتدا درحوزه تولید توسعه ی افته اند اما می توان آنها را برای سازمان های خدماتی نیز بصورتی مناسب و سودمند شناسایی تجزیه و تحلیل و تغییر داد این مقاله چارچوبی برای بهبود کیفیت خدمات مبتنی برمفاهیم و رویه های JIT پیشنهاد می کند که پیشتر سودمندی آنها درسازمان های تولیدی به اثبات رسیده است دراین مقاله یک مدل نظری کیفیت خدمات که بربازنگری ادبیات و پیشینه حوزه های کیفیت خدمات و JIT مطالعات میدانی و عوامل شناسایی شده مبتنی است پیشنهاد می شود.