سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیجان بافکار – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی، دانشجوی دکترای آبیاری دانشگاه شهید
سعید برومندنسب – استاد دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشجوی دکترای دا
مهدی بهرامی – استاد دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشجوی دکترای دا

چکیده:

در طی یک دوره آماری چند ساله استفاده از این برنامه، ثابت شده است که این مدل قابلیت بسیار بالایی در تعیین پارامترهای نفوذ دارا می باشد. هرچند مانند یک جعبه سیاه نمی توان از آن این انتظار را داشت که تحت هر موقعیت زمانی از آن استفاده کرده و نتایج کاملی را از آن اخذ نمود. کیفیت نتایج به دست آمده از این مدل به کیفیت داده های ورودی بسیار وابسته است. مانند سایر روشهای دو نقطه ای نیست، بلکه در هر دامنه ای قابل استفاده است. با توجه به اینکه خصوصیات نفوذ آب به خاک یکی از فاکتورهای بسیار مهم در طراحی سیستم های آبیاری شیاری از لحاظ راندمان و یکنواختی توزیع آب در آن می باشد بنابراین با کنترل سرعت پیشروی به انتهای شیار و یا هر قسمت دیگر ان عملیات طراحی بهتر انجام می گردد. از این لحاظ این مدل توانایی بهینه سازی در قسمت های مختلف شیار را خواهد داشت. مدل مذکور ابزاری است که بر اساس معادله نفوذ کاستیاکف – لوئیز طراحی شده و با توجه به داده های ورودی، پارامترهای تجربی این معادله به دست خواهد آمد. این مدل با توجه به روابط بیلان حجمی عملیات بهینه سازی در جهت به حداقل رساندن خطا بین مقدار پیش بینی شده و مقدار اندازه گیری شده را انجام می دهد. سطح مقطع شیار و سرعت نفوذ نهایی به عنوان پارامتر های ثابت به مدل داده می شود و نیازی به اندازه گیری آنها نمی باشد. در نهایت با استفاده از یک تابع هدف پارامترهای معادلات نفوذ به دست می آید.