مقاله کاربرد مدل های چند سطحی خطی و معادلات برآورد تعمیم یافته در ارزشیابی روند کیفیت تدریس استادان در ترم های مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۱۹۶ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل های چند سطحی خطی و معادلات برآورد تعمیم یافته در ارزشیابی روند کیفیت تدریس استادان در ترم های مختلف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی استادان
مقاله مدل ارزش افزوده
مقاله مدل چند سطحی خطی
مقاله روش معادلات برآورد تعمیم یافته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانشی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرودی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالعلی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: اخوتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بهبود کیفیت آموزش از محوری ترین ارزش های نهادهای دانشگاهی و آموزش عالی می باشد. با توجه به این که استادان نقش تعیین کننده ای در این راستا دارند، جهت بررسی روند کیفیت آموزش، به ارزشیابی کیفیت تدریس استادان نیاز است. یکی از روش های متداول ارزشیابی استادان، ارزشیابی توسط دانشجو می باشد که این امر به طور معمول در پایان هر ترم تحصیلی صورت می گیرد. با توجه به این که داده های ارزشیابی استادان از نوع داده های طولی با اندازه گیری های مکرر در طول زمان می باشد، برای بررسی روند کیفیت تدریس آنان باید از آنالیزهای مناسب داده های طولی استفاده شود، اما متدولوژی چنین روش هایی به طور معمول به صورت پیچیده توضیح داده شده است. در مطالعه حاضر به معرفی مدل چند سطحی خطی، روش معادلات برآورد تعمیم یافته و مدل های ارزش افزوده (که مدل های مناسبی برای داده های طولی ارزشیابی می باشند) پرداخته شد و سعی گردید که مفهوم آن با زبان ساده و کاربردی توضیح داده شود.