سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارش جاعل – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر سلطانی محمدی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تنش برشی یکی از مهمترین موارد تحقیق را بخوداختصاص میدهد زیرا بطور مستقیم برساختار جریان تاثیر می گذارد در کانالهای ابیاری فلوم های ازمایشگاهی ویا انهار طبیعی معمولا زبری بستر بیشتر از زبری دیوار است این عامل منجر به توزیع غیر یکنواخت تنش برشی بربدنه و بستر یکنواخت می شود دراین تحقیق توانایی مدل فازی عصبی در تخمین تنش برشی بستر و دیوار برای کانال مستطیبی با توزیع غیرهمگن زبری ارزیابی شده است نتایج نشان دهنده دقت بالای مدل استنتاج فازی عصبی در پیش بینی توزیع تنش در بستر و دیوار می باشد.