سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیژه قهرودی تالی –

چکیده:

مدلسازی مخاطرات ژئومورفولوژیکی به منظور تحلیل فضایی احتمال وقوع خطرپذیری انجام می شود. ماهیت پیچیده و غیر دقیق پدیده های مخاطره آمیز از جمله حرکات توده ای، سیل ، رانش، نشست و غیره سبب شده که مدل فازیدر مخاطرات موجود حوضه های رودخانه ای مورد استفاده واقع شود. حوضه رود کرج از جمله حوضه هایی است که مستعد پذیرش مخاطرات ژئومورفولوژیکی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های توپوگرافی رقومی ۱:۲۵۰۰۰ ، تصاویرماهواره ای و داده های اقلیمی ، متغیر های موثر در مخاطرات ژئومورفولوژیکی شناسایی شد و براساس تئوری مجموعه های فازی، سطوح هر متغیر دارای عضویت در مجموعه یک متغیر شد. سپس بر اساس روابط بین لایه ای با توابع مدل فازی تلفیق شدند و براساس مشاهدات میدانی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدل فازی نگرش درستی از توزیع فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی دارد و در حدود ۶۰ درصد از حوضه سد کرج احتمال وقوع مخاطرات ژئومورفولوژیکی وجوددارد.