سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اباذر صادقیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه یزد
محمدرضا هادیان – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یزد
امیررضا زراتی – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به پیچیدگی مسائل مطرح در مهندسی رودخانه و نیاز به تحلیل سه بعدی جریان و رسوب در آنها ، استفاده از مدل های عددی برای شبیه سازی جریان و رسوب امری اجتناب ناپذیر می باشد. اما باید توجه داشت که پیش از به کارگیری، باید دقت این مدل ها در شرایط پیچیده وبا توجه به فرضیات موجود در آن ها واسنجی شود. در تحقیق حاضر مدل عددی سه بعدیSSIIM برای چندین مورد پیچیده مهندسی رودخانه به کاربرده شد و نتایج پیش بینی های عددی با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه گردید. نتایج نشان داد هر چند مدل عددی مذکور آبشستگی بعد از کف بندها را به خوبی پیش بینی می کند ولی در محاسبه شکل و عمق حفره در اطراف آستانه های بستر خطا دارد